Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI
Agencije za nekretnine „Lares Nekretnine d.o.o.“
(„Izjava“)

Lares Nekretnine d.o.o. (dalje: Lares Nekretnine ili samo Lares), Bogišićeva 1, Zagreb, prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga, poklanjajući pritom posebnu pažnju i veliku važnost njihovoj adekvatnoj zaštiti kako bi opravdao i zadržao Vaše povjerenje. Lares ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne organizacijske i tehničke mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR . Politika privatnosti uređuje način postupanja s prikupljenim informacijama koje Lares Nekretnine obrađuje odnosno prikuplja prilikom posjete našoj internet stranici.
Voditelj obrade: Lares Nekretnine d.o.o., Bogišićeva 1, Zagreb, OIB: 90244247995, direktor Kristina Matušić
Ovlaštena osoba voditelja obrade: KRISTINA MATUŠIĆ, direktor, email: kristina@laresnekretnine..com
Web stranica Lares Nekretnina kao i sam informacijski sustav zaštićeni su sukladno standardima te je ugrađeno niz tehničkih i organizacijskih mjera u svrhu osiguranja potpune zaštite osobnih podataka koji se obrađuju.
Ovisno o vrsti poslovnog odnosa temeljem kojeg prikupljamo vaše podatke ovisi i način obrade vaših podataka.
Obrada podataka je ograničena samo na svrhu za koju su ti podaci prikupljeni i obrađuju se samo oni podaci koji su nužni za tu svrhu te se obrađuju zakonito i transparentno.
Točnost, cjelovitost, povjerljivost i pouzdanost vaših osobnih podataka također su načela kojima se vodimo pri obradi. Pristup vašim osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe Lares Nekretnina i partnera koji nam pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).
 
PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA
 Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na Vas kao fizičku osobu i koji Vas identificira (poput imena, prezimena, adrese, e-maila ili poštanske adrese i sl) i na temelju kojeg je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi. Ovdje se nalaze detaljne informacije o tome zašto i na koji način Lares Nekretnine prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke, pod kojim uvjetima i okolnostima te koja Vam prava pripadaju u pogledu Vaših osobnih podataka.
 
Molimo Vas da ovu Politiku zaštite osobnih podataka pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa svim relevantnim informacijama glede postupanja s Vašim osobnim podacima. Ukoliko se ne slažete s Politikom zaštite osobnih podataka u agenciji Lares, molimo Vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke.  

VODITELJI I IZVRŠITELJI OBRADE PODATAKA
 Naziv „voditelj obrade podataka“ označava fizičku ili pravnu osobu koja prikuplja Vaše osobne podatke, određuje svrhu i načine njihove obrade te je odgovorna da se takvi podaci obrađuju na način koji je u skladu s važećim nacionalnim i europskim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Naziv „izvršitelj obrade podataka“  označava fizičku ili pravnu osobu koja obrađuje Vaše podatke u ime voditelja obrade podataka u skladu s važećim nacionalnim i europskim  propisima o zaštiti osobnih podataka.
Voditelj obrade osobnih podataka je Lares Nekretnine, d.o.o., Bogišićeva 1, Zagreb, OIB: 90244247995.
Ovlaštena osoba voditelja obrade: KRISTINA MATUŠIĆ, direktor, email: kristina@laresnekretnine.com
Kontakt za upite:
Bogišićeva 1, 10000 Zagreb, info@laresnekretnine.hr

Lares u okviru svojeg poslovanja može predstavljati voditelja ili izvršitelja obrade podataka, ovisno u svrhu kojih poslovnih aktivnosti se vrši obrada podataka. Lares pri tome s Vašim podacima postupa isključivo u skladu s važećim propisima osiguravajući im odgovarajuću razinu zaštite i sigurnosti.

Određeni osobni podaci su Lares nekretninama nužni u svrhu pružanja određene usluge. Ako iz nekog razloga ne želite dati Vaše osobne podatke Lares Nekretninama, isto možete odbiti, no tada možda nećemo biti u  mogućnosti pružiti Vam usluge za koje ste zainteresirani.

KOJE OSOBNE PODATKE LARES NEKRETNINE PRIKUPLJA I KAKO DO NJIH DOLAZI
 U  svom poslovanju Lares Nekretnine prvenstveno obrađuje one osobne podatke koje prikupi tijekom poslovnog odnosa te može prikupljati i obrađivati sljedeće vrste Vaših osobnih podataka: ime i prezime, adresa, kontakt podaci ( adresa e-pošte i broj (mobilnog ) telefona), podaci o nekretnini i slično.
Ukoliko je u svrhu realizacije poslovnih aktivnosti neophodno i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo i iz javnih izvora (Sudski registar, Zemljišne knjige, FINA) ili su nam podaci legitimno priopćeni od strane drugih ugovornih partnera ili trećih osoba.

KAKO LARES NEKRETNINE PRIKUPLJA VAŠE OSOBNE PODATKE?
Lares Nekretnine prikuplja Vaše osobne podatke Izravno od Vas odnosno kada ste nam ih Vi učinili dostupnima odnosno sklapanjem ugovora o posredovanju, slanjem upita putem maila i sl. te samim time pristajete i dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Lares Nekretnine kao voditelj obrade osobnih podataka prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke bilo da su podaci dobiveni od vas, iz javno dostupnih izvora ili od strane trećih osoba, štiteći Vašu privatnost, u različite dopuštene svrhe, odnosno koliko je to potrebno u svrhu izvršavanja zakonskih obveza Lares Nekretnina odnosno koliko je to nužno u sklopu njezinih poslovnih aktivnosti
U određenim slučajevima Vaši osobni podaci prikupljaju se uz Vaš pristanak, dok u drugim slučajevima postoji zakonska ili druga osnova za njihovo prikupljanje.
 
Lares Nekretnine prikuplja i obrađuje određene Vaše podatke na temelju Vaše privole radi slijedećih poslovnih aktivnosti:
- Sklapanje i izvršavanje ugovora o pružanju usluga; kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem ste stranka ili za poduzimanje radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora
- Informiranje o proizvodima i uslugama Lares Nekretnina;
- Izvršavanje zakonskih obveza Lares Nekretnina; s obzirom na različite poslovne aktivnosti, Lares Nekretnine se mora obavezno pridržavati mnogobrojnih zakonskih obveza. Primjerice, dužni smo postupati u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina itd.
Lares Nekretnine može prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke bez Vaše privole, ako su takvo prikupljanje i obrada nužne u svrhu:
- Izvršavanje ugovora u kojem ste Vi ugovorna strana ili kako bi se prije sklapanja ugovora, na Vaš zahtjev, poduzimale radnje potrebne za sklapanje ugovora;
- Izvršavanje pravih obveza Lares Nekretnina;
- Zaštitu Vaših ključnih interesa ili ključnih interesa druge fizičke osobe;
- Izvršavanje službene ovlasti Lares Nekretnina te izvršavanje zadaće od javnog interesa
- Potrebe legitimnih interesa Lares Nekretnina ili treće strane, osim kada su Vaši interesi ili temeljna prava i slobode jači od tih interesa. Na primjer: vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima, ispunjavanje vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da razvijemo, isporučimo i poboljšamo svoje  usluge, otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara, zaštita osoba i imovine, ili za naše interne potrebe, kao što su analiza podataka i istraživanja radi poboljšanja naših proizvoda, usluga i komunikacije s korisnicima. revizija te odgovaranje na vaše upite i komentare

Niste obvezni dostaviti nam osobne podatke no u tom slučaju Lares Nekretnine neće moći s vama zaključiti ugovorni odnos odnosno ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obveze. Primjerice, bez vaše identifikacije nećemo moći ispuniti one obveze za koje mjerodavni zakon traži jasnu identifikaciju nalogodavca.

Postoji mogućnost da vas tražimo da nam date Osobne podatke kada na primjer dajete komentare na našoj stranici ili postavite pitanja putem naše stranice, kada zatražite informacije putem naše stranice i slično, ili koristite druge značajke ili funkcije naše stranice.

Lares Nekretnine koristiti će Vaše osobne podatke za potrebe upravljanja internetskim stranicama, analize preferenci te dostavu ponuda.

Naše usluge nisu namijenjene osobama mlađim od 18 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati da li se odnose na osobe mlađe od 18 godina te stoga savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da poduče osobe mlađe od 18 godina o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.

SIGURNOST
Lares Nekretnine ulažu velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka kao što su Opća uredba o zaštiti podataka, Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i drugi. Napominjemo kako su Vaši podaci zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja. Naši zaposlenici te vanjski suradnici obvezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka i pridržavati se odluka Lares Nekretnina.

Međutim, zbog otvorene prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između vas i nas ili informacija pohranjenih na stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana, kao što su hakeri. Vaša upotreba naše stranice pokazuje vaš pristanak na ovaj rizik. U najvećoj mjeri koju nam dopuštaju Zakoni i mjerodavno pravo, odričemo se svake odgovornosti za bilo kakvu štetu i gubitke bilo koje vrste, bilo ugovorne (uključujući i temeljnu povredu), izvanugovorne (uključujući i nemarnost) ili na drugu koju ste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlaštenog pristupa, zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pošaljete na stranicu.

PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAMA 
Lares nekretnine ulaže posebne napore kako bi osigurao da se Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu s prethodno navedenim svrhama. Kako bi se ostvarile te svrhe te kako bi Vam izabrana usluga bila pružena u potpunosti, Lares nekretnine u nekim slučajevima treba Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, koje s Vašim osobnim podacima dalje postupaju kao voditelji obrade osobnih podataka:
                .          Javni bilježnici;
                .          Procjenitelji nekretnina;
                .          Osiguravatelji;
                .          Banke;
Kako bi se ostvarile navedene svrhe, Lares nekretnine također može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama koje s Vašim osobnim podacima postupaju kao izvršitelji obrade osobnih podataka:
              .           Društva koja za Lares nekretnine obavljaju usluge računovodstva;
                .           Društva koja za Lares nekretnine obavljaju različite usluge (npr. IT tvrtke);
 
Dodatno, Lares nekretnine može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, primjerice u slučaju bilo kojeg planiranog ili izvršenog postupka reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog pothvata, prijenosa ugovora, prijenosa ili drugog raspolaganja bilo kojim dijelom poslovanja, imovine ili poslovnih udjela Lares nekretnina (uključujući stečajni ili drugi sličan postupak) ili u drugim slučajevima ispunjavanja pravnih obveza.
 
GDJE SE OBRAĐUJU VAŠI OSOBNI PODACI?
Uzimajući u obzir djelatnost  Lares nekretnina koja obuhvaća pružanje usluga agencije za nekretnine, Vaše će osobne podatke obrađivati osobe navedene pod „SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA“ unutar EU. Međutim, Lares nekretnine osigurava da će dotične osobe uvijek biti vezane ugovornim obvezama na osiguranje povjerljivosti i sigurnosti Vaših osobnih podataka u skladu s važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka. Lares nekretnine ni u kojem slučaju neće Vaše osobne podatke učiniti dostupnim subjektima koji nemaju ovlaštenje za obradu Vaših osobnih podataka.

KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI ZAŠTITE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA I KAKO IH OSTVARITI? 
U odnosu na Vaše osobne podatke koje Lares nekretnine prikuplja i obrađuje, na  temelju važećih propisa s područja zaštite osobnih podataka imate sljedeća prava:
                .        Pravo na informaciju o tome koje Vaše osobne podatke Lares nekretnine posjeduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, informacije o voditeljima i izvršiteljima obrade navedenih podataka te osobama kojima navedeni podaci mogu biti dostupni.
                .        Ispraviti Vaše osobne podatke kako biste osigurali da su podaci kojima Lares nekretnine raspolaže istiniti, točni i ažurni,
                .         Zahtijevati brisanje Vaših osobnih podataka koje Lares nekretnine obrađuje, ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje svrha
                .         Ograničiti obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka;
                .         Zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom obliku kako biste iste prenijeli drugom voditelju obrade osobnih podataka;
                .         Uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka Lares nekretninama ili nadležnom nadzornom tijelu;
                .        Povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na temelju Vaš privole.
 
Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite na gore navedenu adresu ili e-mail adresu.
 
KADA MOŽETE ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA?
 U svakom trenutku možete Lares Nekretninama uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, nakon čega će bez odgode prestati s obradom Vaših podataka u te svrhe. Prigovor možete uputiti i glede obrade Vaših podataka koja je nužna za izvršavanje zadaća od javnog interesa, službene ovlasti ili za potrebe legitimnih interesa Lares nekretnina, nakon čega Lares Nekretnine više neće obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako je drugačije određeno važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka. Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo obratiti se i nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, www.azop.hr.
 
KOLIKO DUGO LARES NEKRETNINE ČUVA VAŠE OSOBNE PODATKE?
 Lares Nekretnine čuva Vaše osobne podatke do isteka razdoblja od maksimalno dvije godine od trenutka prestanka ugovornog odnosa između Vas i Lares Nekretnina, ovisno o okolnostima konkretnog slučaja, osim ako dulji vremenski period čuvanja osobnih podataka nije određen važećim nacionalnim ili europskim propisima.
Lares Nekretnine neće čuvati Vaše osobne podatke duže nego što je to nužno i zakonito te će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.
Lares Nekretnine će vaše osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada. Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva:
- na adresu e-pošte  info@laresnekretnine.hr 
Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.
Ako vaši osobni podaci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

POVEZNICE S TREĆIM STRANAMA
Na našoj web stranici ne nudimo niti pružamo usluge ili proizvode trećih strana.

AUTOMATIZIRANA OBRADA
Napominjemo kako se neki podaci (poput vrste internetskoga preglednika koji rabite, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) obrađuju automatski prilikom pristupa internet stranicama Lares Nekretnine. Navedeni
podaci se koriste u svrhu procjene privlačnosti naše internet stranice.

MJERODAVNO PRAVO
Za sva pitanja koja se odnose na stranicu i/ili ova pravila privatnosti mjerodavno je pravo Republike Hrvatske, bez upućivanja na načela međunarodnog privatnog prava. Suglasni ste da će isključiva nadležnost i mjesto održavanja bilo kojeg pravnog postupka koji se odnosi na stranicu i/ili ova pravila privatnosti biti u odgovarajućim sudovima koji se nalaze u Republici Hrvatskoj. Ne jamčimo niti impliciramo da je stranica ili sadržaj/materijali na stranici prikladni za upotrebu izvan Republike Hrvatske. Informacije navedene na stranici koje se odnose na bilo koje proizvode ili usluge primjenjive su samo u Republici Hrvatskoj te ti proizvodi i usluge možda nisu dostupni na svim lokacijama. Ako se nalazite izvan Republike Hrvatske vi ste isključivo odgovorni za poštivanje svih primjenjivih lokalnih zakona.

SALVATORNA KLAUZULA
Ako bilo koja odredba ovih pravila privatnosti bude proglašena nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom iz bilo kojeg razloga od strane bilo kojeg zakona ili javne politike, takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeća ili neprovediva, a ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim učinkom.


KAKO MOŽETE KONTAKTIRATI LARES NEKRETNINE?
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o prikupljanju i obradi Vaših osobnih podataka od strane LARES NEKRETNINA možete nas kontaktirati putem pošte ili e- pošte na:
                .          Lares nekretnine, Bogišićeva 1, 10000 Zagreb
                .          Voditelj obrade osobnih podataka u Lares nekretninama.:
                           e-pošta: kristina@laresnekretnine.com
                           tel.: 099 5075 300
Ako smatrate da Lares Nekretnine nema zakonsku osnovu obrađivati vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor na naprijed navedenu adresu ili e-mail adresu.
U tom slučaju nećemo više obrađivati vaše osobne podatke niti ćemo vam moći pružati svoje usluge i biti s vama u poslovnom odnosu.
 
IZMJENA PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
Lares Nekretnine nastoji da sve ovdje objavljene informacije budu točne i potpune u svakom trenutku, no s obzirom na učestalost izmjene informacija, te kratkoću rokova za objavu, moguće su pogreške
Lares Nekretnine nadalje, pridržavaju pravo izmjene sadržaja objavljenih na ovim web stranicama u bilo koje vrijeme, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave. 
Ističemo kako su sve ovdje objavljene informacije isključivo informativnog značaja, a za druge svrhe, posebno za svrhu donošenje odluka o ugovaranju i korištenju određenih ovdje prezentiranih proizvoda i usluga, preporučamo konzultacije s odgovarajućim stručnjakom u Lares Nekretninama.
Lares Nekretnine zadržavaju pravo promjene politike privatnosti. Svaka promjena naše politike privatnosti bit će objavljena na početnoj stranici i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.

Lares Nekretnine redovito dopunjava ovu Izjavu u skladu s promjenama i novostima na temelju važećih propisa te osigurava da je najnovija verzija Izjave dostupna na web stranici Lares Nekretnine: www.laresnekretnine.com